Erzurum siyasi oyunlara kurban mı?

Erzurum - İran arasında kurulması planlanan demiryolu hattının 'siyasi oyunlarla' son anda Kars Sarıkamış üzerinden yapılacağı ortaya çıktı. Konuyla ilgili uzmanların hazırladığı 'ön inceleme' raporuna Erzurum Ajans ulaştı. İşte detaylar ve o rapor.

Erzurum siyasi oyunlara kurban mı?
  • 23 Haziran 2021, Çarşamba 0:01

ERZURUM AJANS - Türkiye’de lojistik merkezlerin kurulmasıyla demiryolu taşımacılığının önemi bir kat daha arttı.

Gürcistan, İran, Ermenistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerle sınırı olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Lojistik Merkezleri, ticaretin daha da artması için yeni yapılması planlanan demiryolu hatlarını beklemeye başladı. Bu hatlardan biri de Erzurum, Horasan, Ağrı, Doğubayazıt, İran güzergahı...

Özellikle ihracatçıların İran’a daha hızlı ulaşmak için dört gözle beklediği bu hat için fizibilite çalışmaları yapılırken, iddiaya göre Ulaştırma eski Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, uzmanların görüşlerini hiçe sayarak projeyi Sarıkamış’a kaydırdı.   

GAZETECİ ONUR SAĞSÖZ KALEME ALDI

Gazeteci Onur Sağsöz’ün "Öküz değiliz ama...” başlıklı yazısıyla gündeme getirdiği Erzurum - İran demiryolu hattı projesinin ön inceleme raporuna yine Erzurum Ajans ulaştı. Tartışmaları da beraberinde getirecek olan raporda İran’a ulaşmak için 6 farklı güzergahın mercek altına alındığı görüldü.

Raporda, Kars üzerinden İran’a projelendirmesi yapılan hat çalışmasının 200 kilometre olduğu belirtilerek, “Hatta tespit edilen maksimum eğitim binde 25 civarındadır. Hattın Horasan-Sarıkamış ve Digor - Tuzluca kesimlerinde yer alan bu eğitim derecesi tünel vs ile giderilmesi mümkün olup bu husus yapım maliyetlerini artırıcı bir etkendir” ifadelerine yer verildi.

İŞTE O RAPOR!

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Güzergah etütleri genellikle karayollarına yakın noktalardan seçilmiş olup bu seçimde emniyet-güvenlik ve hattın yapımı esnasında gerekli olan malzeme-ekipman nakliyesi düşünülmüştür. Topoğrafik yapısı oldukça sert olan kesimlerde sık aralıklarla eğitimler belirlenmiş olup bu kesimlerde tünel-viyadük ve toprak işler yapılmak suretiyle eğimlerin standartlara uygun seviyelere düşürülmesi mümkün görülmektedir. Çünkü günümüz teknolojisi ile istenilen uzunluklarda tünel ve viyadük yapılması ile toprak işleri maliyetleri arttırsa da imkansız değildir. Yine de seçilen güzergahlar yapım maliyetleri düşünülere mümkün mertebe yüksek dap tepe ve geniş vadilerden uzaklaşmak suretiyle yapılmış, kamulaştırma maliyetleri göz önüne alınarak daha çok hazineye ait olduğu düşünülen arazilerden geçirilmesine çalışılmış ve yerleşim alanlarında yerleşim bütünlüğünün korunması amacıyla alanın dışından geçilmeye özen gösterilmiştir.

Güzergah etütleri küçük ölçekli uydu görüntüleri ile haritalar üzerinde yapılmış olup daha yüksek ölçekli haritalar üzerinde çalışılması halinde demiryolu standartlarına uygun kuru ve eğim değerlerine haiz güzergahların uygulama projelerinin yapılması mümkün görülmektedir.

En uygun güzergahın seçimi; güzergahın geçtiği yerleşim yerlerinin nüfusu, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin varlık durumu, topografya, zeminin jeofizik özellikleri, alt ve üst yapı maliyetleri, yük ve yolcudan elde edilebilecek gelir, işletme maliyetleri vd. unsurlar göz önüne alınarak belirlenmesi halinde en uygun güzergahın ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkının maksimum olacağı şüphesizdir.

Tespit Edilen Güzergahların Tanımlanması ve İrdelenmesi:

1.Güzergah

Horasan (Kim 1240+000)- Eleşkirt- Ağrı- Taşlıçay- Doğubeyazıt- Dilucu hattı; Haritada kırmızı renk ile gösterilen bu hattın toplam uzunluğu 258 km olup tespit edilen maksimum eğim binde 70 civarındadır. Hattın Doğubeyazıt- Dilucu kesiminde yer alan bu eğim derecesi güneye doğru ripaj yapılmak ya da tünel vs ile giderilmesi mümkün olup bu husus yapım maliyetlerini arttırıcı bir etkendir. Söz konusu hat 1 il merkezi, 4 ilçe merkezinden geçmekte olduğundan yük ve yolcu taşımacılığı açısından orta dereceli öneme sahiptir. Yine gelecekte güney illeri ile İran bağlantısı için avantajlı bir konumda yer almaktadır. Horasan- Sarıkamış arasındaki mevcut hattın heyelanlı ve sorunlu tüneller nedeniyle aşırı yüklenmemesi açısından uygun güzergah olduğu kanaatine varılmaktadır.

2.Güzergah

Horasan ( Kim 1240+000) - Eleşkirt- Ağrı- Taşlıçay- Doğubeyazıt- Iğdır- Aralık- Dilucu hattı; Haritada yeşil renk ile gösterilen bu hattın toplam uzunluğu 315 km olup tespit edilen maksimum eğim binde 45 civarındadır. Hattın Doğubeyazıt- Igdır kesiminde yer alan bu eğim derecesi tünel vs. ile giderilmesi mümkün olup bu husus yapım maliyetlerini arttırıcı bir etkendir. 1. güzergaha göre 57 km daha uzun olan bu hat 2 il merkezi, 5 ilçe merkezinden geçmekte olduğundan yük ve yolcu taşımacılığı açısından yüksek dereceli öneme sahiptir. Yine gelecekte güney illeri ile İran bağlantısı için avantajlı bir konumda yer almaktadır. Horasan- Sarıkamış arasındaki mevcut hattın heyelanlı ve sorunlu tüneller nedeniyle aşırı yüklenmemesi açısından uygun güzergah olduğu kanaatine varılmaktadır.

3.Güzergah

Horasan (Kim 1240+000)- Eleşkirt- Ağrı- Taşlıçay- Doğubeyazıt- Iğdır- Aralık-Dilucu hattı; Haritada yeşil renk ile gösterilen bu hattın toplam uzunluğu 293 km olup tespit edilen maksimum eğim binde 50 civarındadır. Hattın Taşlıçay- Tuzluca kesiminde yer alan bu eğim derecesi tünel vs ile giderilmesi mümkün olup bu husus yapım maliyetlerini arttırıcı bir etkendir. 2. güzergaha göre 22 km daha kısa olan bu hat 2 il merkezi, 5 ilçe merkezinden geçmekte olduğundan yük ve yolcu taşımacılığı açısından yüksek dereceli öneme sahiptir. Yine gelecekte güney iller ile İran bağlantısı için orta derecede avantajlı bir konumda yer almaktadır. Horasan- Sarıkamış arasındaki mevcut hattın heyelanlı ve sorunlu tüneller nedeniyle aşırı yüklenmemsi açısından uygun güzergah olduğu kanaatine varılmaktadır.

4.Güzergah

Horasan (Kim 1240+000)- Kağızman- Tuzluca- Iğdır- Aralık- Dilucu hattı; Haritada mor renk ile gösterilen bu hattın toplam uzunluğu 248 km olup tespit edilen maksimum eğim binde 170 civarındadır. Hattın Horasan-Kağızman kesiminde yer alan bu eğim derecesi tünel vs. ile giderilmesi mümkün olup bu husus yapım maliyetlerini aşırı derecede arttırıcı bir etkendir. Tespit edilen tüm güzergahlara göre daha kısa olan bu hat 1 il merkezi, 4 ilçe merkezinden geçmekte olduğundan yük ve yolcu taşımacılığı açısından düşük dereceli öneme sahiptir. Horasan- Sarıkamış arasındaki mevcut hattın heyelanlı ve sorunlu tüneller nedeniyle aşırı yüklenmemesi açısından uygun güzergah olduğu kanaatine varılmaktadır.

5.Güzergah

Horasan (Kim 1240+000)- Sarıkamış- Kars- Digor- Tuzluca- Iğdır- Aralık- Dilucu hattı; Haritada turuncu renk ile gösterilen bu hattın toplam uzunluğu 325 km olup hattın Horasan- Kars arasında yer alan 125 km’lik kısmı halen şebekemiz ağında mevcut olup yeni yapılacak hat uzunluğu 200 km’dir. Hatta tespit edilen maksimum eğim binde 25 civarındadır. Hattın Horasan- Sarıkamış ve Digor- Tuzluca kesimlerinde yer alan bu eğim derecesi tünel vs ile giderilmesi mümkün olup bu husus yapım maliyetlerini arttırıcı bir etkendir. Yapım maliyetleri açısından tespit edilen tüm güzergahlara göre daha kısa olan bu hat 2 il merkezi, 5 ilçe merkezinden geçmekte olduğundan yük ve yolcu taşımacılığı açısından yüksek dereceli öneme sahiptir. Yine gelecekte düşünülmesi halinde BTK hattı bağlantısı için avantajlı bir konumda yer almaktadır. Horasan- Sarıkamış arasındaki mevcut kanaatine varılmaktadır. Çünkü karşılık olarak hem BTK’dan gelen trenlerin hem de Nahçıvan’dan gelen trenlerin Sarıkamış- Horasan arasında aşırı yüklenmeye neden olacağı, bunun da mevcut hattın kısa süre içerisinde yüksek maliyetler gerektiren büyük problemler doğuracağı kaçınılmazdır. Bunun önlenmesi için Horasan- Sarıkamış arasında ya yeni bir güzergah yapılması ya da sorunlu tüneller (yaklaşık toplam 5,00 km) ile heyelanlı bölgelerin (yaklaşık toplam 20,00 km) islah gerekmektedir.

6.Güzergah

Horasan (Kim 1240+000)- Sarıkamış- Selim- Benliahmet- Kağızman- Tuzluca- Igdır- Aralık- Dilucu hattı; Haritada bordo renk ile gösterilen bu hattın toplam uzunluğu 301 km olup hattın Horasan- Benliahmet arasında yer alan 100 km’lik kısmı hala şebekemiz ağında mevcut olup yeni yapılacak hat uzunluğu 201 km’dir. Hatta tespit edilen maksimum eğim binde 40 civarındadır. Hattın Benliahmet- Kağızman kesiminde yer alan bu eğim derecesi tünel vs ile giderilmesi mümkün olup bu husus yapım maliyetlerini arttırıcı bir erkendir. Yapım maliyetleri açısından tespit edilen tüm güzergahlara (5. güzergah hariç) göre daha kısa olan bu hat 1 il merkezi, 6 ilçe merkezinden geçmekte olduğundan yük ve yolcu taşımacılığı açısından yüksek dereceli öneme sahiptir. Yine gelecekte düşünülmesi halinde BTK hattı bağlantısı için avantajlı bir konumda yer almaktadır. Horasan- Sarıkamış arasındaki mevcut hattın (65 km) heyelanlı ve sorunlu tüneller nedeniyle aşırı yüklenmesi açısından uygun güzergah olmadığı kanaatine varılmaktadır. Çünkü karşılıklı olarak hem BTK’dan gelen trenlerin hem de Nahçıvan’dan gelen trenlerin Sarıkamış- Horasan arasında aşırı yüklenmeye neden olacağı, bunun da mevcut hattın kısa süre içerisinde yüksek maliyetler gerektiren büyük problemler doğuracağı kaçınılmazdır. Bunun önlenmesi için Horasan- Sarıkamış arasında ya yeni bir güzergah yapılması ya da sorunlu tüneller (yaklaşık toplam 5,00 km) ile heyelanlı bölgelerin (yaklaşık toplam 20,00 km) islahı gerekmektedir.

Editör: Oltu Medya
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

BURÇLAR

(21 Mart - 20 Nisan)

Koç Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(22 Kasım - 21 Aralık)

Yay Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(22 Ocak - 19 Şubat)

Kova Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

(20 Şubat - 20 Mart)

Balık Burcunun 24.07.2024 Günlük Yorumu

NAMAZ VAKİTLERİ

TAZİYELER

tümü
yukarı çık